myDanmark.com Tilføj en ny tjeneste Kontakt
Søg service:
Populære byer
København K  Århus C  Roskilde  Frederiksberg  Odense C  Horsens  Brøndby  Glostrup  Aalborg  Valby  Odder  Randers  Svendborg  Vejle  Rødovre  Kolding  Silkeborg  Sønderborg  Fredericia  Haderslev 
Annoncer:
6000 Kolding Niels Bohrs Vej 2

Kolding Herreds Landbrugsforening kort

Kolding Herreds Landbrugsforening


Telefon: 76 34 17 00

  

Websted (khl.dk)


E-mail-adresse: [javascript protected email address]Annoncer

Planteavlsrådgivning, Økologirådgivning, Regnskabsrådgivning, REVISION BOGHOLDERI, Computer, Miljørådgivning, Landboforeninger, Regnskabsassistance og rådgivning, Skatterådgivning, REVISORER, Konsulentrådgivning og HR, Optimering af virksomheden, HR, Kommunikation, Rådgivning, landbrug, Generationsskifte, Landbrugskonsulenter, Internet, Foreninger


Tjenesteydelseskategorier

Planteavlsrådgivning  Økologirådgivning  Regnskabsrådgivning  REVISION BOGHOLDERI  Computer  Miljørådgivning  Landboforeninger  Regnskabsassistance og rådgivning  Skatterådgivning  REVISORER  Konsulentrådgivning og HR  Optimering af virksomheden  HR  Kommunikation  Rådgivning  landbrug  Generationsskifte  Landbrugskonsulenter  Internet  Foreninger  

Relaterede Services

Annoncer
[email protected]

Kolding Herreds Landbrugsforening

Hent ;evt. ;app ;
til scanning her..

23-10-2012 kl. 10:00 - 14:30

23-10-2012 kl. 19:00 - 22:00

31-10-2012 kl. 19:00 - 22:00

11-12-2012 kl. 09:00 - 16:00

<a href="/Foreningen/aktiviteter200/2012_Oekonomikongres.htm"><img alt="" style="width: 150px; height: 207px;border: 0px solid;" src="/NR/rdonlyres/35767946-74A1-4A5B-9B24-F959A6E45216/0/2012_Oekonomikongres_statisk_banner_160x220.jpg" /></a></p>" />

<strong><span style="color: #006600; font-size: 13px;"><strong><span style="font-size: 13px;">&nbsp;<br /><table style="width: 175px; height: 60px;border: #006600 2px solid;"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/Vigtige_datoer_2012.aspx" target="_blank"><strong><span style="color: #006600; font-size: 13px; text-decoration: underline;">Vigtige datoer i <br /> landbrugsordningerne</span></strong></a><br /> LandbrugsInfo<br /> (Siden kr&aelig;ver login)</p> </td> </tr> </tbody></table><br /></span></strong></span></strong></p>" />

<p style="text-align: center;"><a href="/Foreningen/Selvbetjening/selvbetjening_dokumenter_og_skemaer.htm"><span style="color: #006600; font-size: 14px;">Hent materiale fra <br />m&oslash;der, kurser <br />og foredrag<br /><br />Vejledninger - planteavl<br /><br />Forpagtningskontrakt mv.</span></a></p></span>" />

Hent materiale fra
møder, kurser
og foredrag
Vejledninger - planteavl
Forpagtningskontrakt mv.

Fotos af bl.a. skadedyr, sygdomme og ukrudt

<a href="/Foreningen/aktiviteter200/Rentemoede_2012.htm"><img alt="" style="border: 0px solid;" src="/NR/rdonlyres/4B5C9B86-7C13-4D3E-A11D-E6860E4802CA/0/20121023Rentemoedet.gif" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="/Foreningen/aktiviteter200/Syddansk_valg_stormoede.htm"><img alt="" style="border: 0px solid;" src="/NR/rdonlyres/EB567751-05DD-4B2A-BDDD-2923775EBB77/0/2012_Syddansk_ValgMoede.gif" /></a></p>" />

Loven om randzoner, efterafgrøder og den ændrede vandløbsvedligeholdelse i medfør af vandplanerne kommer til at ramme landbruget så hårdt, at der er tale om ekspropriation. Alene randzonerne udgør et areal på størrelse med Bornholm, som tages ud af dyrkning.

Biogasmøde den 9. oktobe

Hvis du er interesseret i at være med til opstart af biogas i trekanområdet skal du inden 31. oktober indsende en uforpligtende interessetilkendegivelse som leverandør eller evt. investor. Mange afleverede tilkendegivelser på biogasmødet som blev afholdt på KHL den 9. oktober. Var du ikke tilstede kan blanketter og mere info findes her....

Fredag den 28. september afsendte Landbrug og Fødevarer en ansøgning om dispensation til forlængelse af fristen for udbringning af flydende husdyrgødning frem til den 15. oktober.

Historien: Hans og Grethe er i starten af 50`erne. Børnene er næsten voksne. Grete har lønarbejde.På bedriften er der ca 100 køer plus opdræt. 60 ha. jord. Hans arbejder alene. Børnene er flinke til at hjælpe, når de har fri. Det er ikke en slægtsgård.

<tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 350px; vertical-align: top;border: #cc9933 1px solid;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #990000; font-size: 14px;">Temaside Vandplaner<br /> Handleplaner - h&oslash;ringssvar -st&aelig;vning&nbsp;mv&nbsp;<br /> </span></strong><br /> - se de om de kommunale vandhandleplaner omfatter indsatser p&aring; din ejendom..<br /> - se Landbrug F&oslash;devarers st&aelig;vning mod staten..<br /> <a href="/Foreningen/vandplaner/orientering_vandplaner.htm"><span style="color: #006600;">L&aelig;s mere...</span></a><br /> <br /> </p> </td> <td style="text-align: center; width: 350px; vertical-align: top;border: #cc9933 1px solid;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #990000; font-size: 14px;">Temaside Randzoner<br /> </span><span style="color: #990000; font-size: 12px;">Kort over vandl&oslash;b og s&oslash;er med forventet krav til randzoner, vejledninger mv..<br /> </span></strong><br /> - se tidsfrister og hvordan for at indberette fejl<br /> -se&nbsp;hvorn&aring;r der kan s&oslash;ges dispensation<br /> <br /> <a href="/Planter/Nyheder/vandloeb_og_soer_med_krav_om_randzoner_kort.htm"><span style="color: #006600;">Se kortene og f&aring; mere vejledning her...</span></a></p> </td> </tr> </tbody></table><table> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 350px; vertical-align: top;border: #cc9933 1px solid;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #006600; font-size: 14px;">Find din produktionspris og <br /> indtjening pr. enhed</span> <br /> <br /> &ndash; Brug KHL&rsquo;s v&aelig;rkt&oslash;j gratis <br /> </strong>KHL har udviklet et simplet regneark, hvor den enkelte producent ved indtastning af sine egne foruds&aelig;tninger kan beregne sin fulde produktionspris og indtjening pr. solgt enhed for en given periode.<br /> <br /> <a href="/NR/rdonlyres/10B455B5-532B-4722-995C-E548C9D5FC40/0/2012_01_25_Produktionspris_pr_solgt_enhed_KHL.xlsx" target="_blank"><span style="color: #006600;">V&aelig;rkt&oslash;jet ligger frit tilg&aelig;ngeligt her...</span></a></p> </td> <td style="text-align: center; width: 350px; vertical-align: top;border: #cc9933 1px solid;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;"><strong><span style="color: #006600; font-size: 14px;">Tilskudsordninger<br /> <br /> </span></strong></span><a href="/Planter/tilskud_og_puljer/Oversigt_2012_tilskudsordninger.htm" target="_self"><span style="color: #006600;">Her kan du finde en liste over 5 af de popul&aelig;re tilskudsordninger som administreres af f&oslash;devareministeriet og som er en del af landdistriktsprogrammet</span>.</a> <br /> <br /> Der findes mange andre tilskudsordninger, se flere af dem p&aring; NaturErhvervs <a href="http://2.naturerhverv.fvm.dk/tilskudsguide.aspx?ID=152" target="_blank"><span style="color: #006600;">Tilskudsguide</span></a>.<br /> &nbsp;<br /> <a href="/Planter/tilskud_og_puljer/Tilskud_og_puljer_forside.htm"><span style="color: #006600;">L&aelig;s mere...</span></a></p> </td> </tr> </tbody></table>" />

Temaside Vandplane
Handleplaner - høringssvar -stævning ;mv ;
- se de om de kommunale vandhandleplaner omfatter indsatser på din ejendom..
- se Landbrug Fødevarers stævning mod staten..

Kort over vandløb og søer med forventet krav til randzoner, vejledninger mv..
- se tidsfrister og hvordan for at indberette fejl
-se ;hvornår der kan søges dispensation

Se kortene og få mere vejledning her...

Find din produktionspris og
indtjening pr. enhed
– Brug KHL’s værktøj gratis
KHL har udviklet et simplet regneark, hvor den enkelte producent ved indtastning af sine egne forudsætninger kan beregne sin fulde produktionspris og indtjening pr. solgt enhed for en given periode.

Værktøjet ligger frit tilgængeligt her...

Her kan du finde en liste over 5 af de populære tilskudsordninger som administreres af fødevareministeriet og som er en del af landdistriktsprogrammet .
Der findes mange andre tilskudsordninger, se flere af dem på NaturErhvervs

<tbody> <tr> <td style="text-align: left; width: 350px; vertical-align: top;border: #cc9933 1px solid;"> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #006600;"><span style="font-size: 14px;">Milj&oslash;tilsyn &ndash; uden b&oslash;vl med kommunen!</span><img alt="" style="width: 110px; float: right; height: 110px;border: #006600 2px solid;" src="/NR/rdonlyres/3910E230-30B6-4671-99AA-D1A8B8585890/0/Halmfyr.jpg" /></span><br /> </span></strong>Varsling om milj&oslash;tilsyn&nbsp;kan fremkalde nerv&oslash;se panderynker hos de fleste. Der er mange regler der skal overholdes, og mange af reglerne er tillige omfattet af krydsoverens-stemmelse.<br /> <span style="font-size: 9px;"><br /> </span><a href="/Planter/Miljoeraadgivning/Miljoetilsyn_gode_raad/miljoetilsyn_gode_raad.htm"><span style="color: #006600;">L&aelig;s mere...</span></a></p> </td> <td style="text-align: left; width: 350px; vertical-align: top;border: #cc9933 1px solid;"><strong><span style="color: #006600; font-size: 14px;">Regler&nbsp;for sikring af gylletanke&nbsp;</span></strong><img alt="" style="width: 110px; float: right; height: 110px;border: #006600 2px solid;" src="/NR/rdonlyres/E9F86089-D1E2-42AC-88B4-BDF371E15038/0/gylletank_med_afgangsroer_over.jpg" /><br /> Gylletanke beliggende t&aelig;t ved vandl&oslash;b og s&oslash;er og p&aring; skr&aring;nende terr&aelig;n mod samme, skal fra 1. januar 2012 have monteret gyllealarm og visse tanke skal endvidere sikres med en beholderbarriere mv. <br /> <br /> <a href="/Planter/Miljoeraadgivning/krav_gylletanke/regler_om_sikring_af_gylletanke.htm"><span style="color: #006600;">L&aelig;s mere p&aring; temasiden...</span></a><span style="color: #006600;">&nbsp;<br /> <br /> </span></td> </tr> </tbody></table><span style="font-size: 9px;"><hr /></span>" />

Miljøtilsyn – uden bøvl med kommunen!
Varsling om miljøtilsyn ;kan fremkalde nervøse panderynker hos de fleste. Der er mange regler der skal overholdes, og mange af reglerne er tillige omfattet af krydsoverens-stemmelse.

Regler ;for sikring af gylletanke ;
Gylletanke beliggende tæt ved vandløb og søer og på skrånende terræn mod samme, skal fra 1. januar 2012 have monteret gyllealarm og visse tanke skal endvidere sikres med en beholderbarriere mv.

Læs mere på temasiden...

Tilmeld dig her vores gratis Nyhedsmail, som udsendes 2 gange ugentligt.

Få tilsendt dine
KHL-fakturaer gratis
på e-mail.

Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
T: 76 34 17 00
F: 76 34 17 01
E: [email protected]

Annoncer
Populære services
Internet  Computer  Kommunikation  Kultur  Underholdning  Restauranter  Restaurationer  Helse  Sundhed  Velvære  Byggeri  Håndværk  Job  Uddannelse  Undervisning  Pizzeriaer  Forbrugsgoder  Reklamebureauer  RESTAURANTS  Transport